தேடு
தேடு
இந்த தேடல் பெட்டியை மூடு.

ஒன்றாக நேரம்

Early ON
மே 23, 2024

விவரங்கள்

தேதி:

நேரம்:

தொடக்க நேரம்:

09:30

முடிவு நேரம்:

11:30

நாட்களில்:

விளக்கம்:

பிறந்த குழந்தைகளுடன் பெற்றோர்கள் மற்றும் பராமரிப்பாளர்களுக்கான ஒரு திட்டம் - 6 ஆண்டுகள். ஆரம்பகால கற்றல் சூழலில் குழந்தைகள் புதிய திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ளும்போது குடும்பங்கள் பழகுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது.

தொடர்பு கொள்ளவும்

மின்னஞ்சல்:

தொலைபேசி:

இடம்:

90 லிட்டில்ஸ் சாலை
மேலே உருட்டவும்