முதியோர் மையம்

உங்களுக்கு சேவை செய்ய இரண்டு இடங்கள். விவரங்களுக்கு கீழே கிளிக் செய்யவும்:

90 Littles Road

(East of Morningside Ave,
South of Old Finch Ave.)
Scarborough, Ontario
Canada
M1B 5E2
Phone: 416-284-4184
Fax: 416-293-1997
Administration Office Child & Family Centre Newcomers & Settlement Seniors’ Centre Women’s Place Youth Centre

1321 நெலாம்சன் சாலை

Scarborough,
Ontario
Canada
M1B 3C2
Phone: 416-281-1376
Fax: 416-281-8898
Child & Family Centre
& குடியேற்றப் புதுமுகங்கள்
Seniors’ Centre
இளையோர் மையம்
பஸ்: ஸ்கார்பாரோ டவுன் சென்டரிலிருந்து பஸ் # 133 ஐ எடுத்து செவெல்ஸ் சாலையின் பின்னர் முதல் பஸ் நிறுத்தத்தில் வெளியேறவும்

கார்: Hwy 401 நீல்சன் சாலை வடபகுதிக்கு வெளியேறவும், செவெல்ஸ் சாலைக்குப் பிறகு முதல் ஓட்டுபாதையில் வலதுபுறம் திரும்பவும்