ஊடக நிலையம்

புதிய பத்திரிகைச் செய்தி வெளியீடுகள்

மால்வேர்ன் குடும்ப ஆதார மையம் சமூக முலால்

செப்டம்பர் 10, 2015 | படிக்க (PDF)

அழைப்பிதழ்: மால்ம் குடும்ப வள மையத்தின் புதிய, மாநில-கலை கட்டிடத்தின் பிரமாண்ட திறப்பு

செப்டம்பர் 11, 2014 | படிக்க (PDF)

மால்ல் குடும்ப ஆதார மையத்தின் எதிர்கால தளத்தின் அடித்தளம் திறப்பு விழா

பிப்ரவரி 13, 2013 | படிக்க (PDF)

குழந்தைகள் மற்றும் குடும்பங்களுக்கான சேவைகளை மேம்படுத்துதல்... புதிய உள்கட்டமைப்பில் மெக்கன்கி அரசு முதலீடு

ஆகஸ்ட் 12, 2011 | படிக்க (PDF)